Meskwaki High School

Meskwaki High School


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 29
 • 30
 • 1
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  6:30pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki Settlement School
  7:45pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
 • 2
 • 3
  4:15pm
  (Cancelled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  4:30pm
  (Cancelled)
  @Baxter High School
 • 4
  4:00pm
  (Cancelled)
  @Valley Lutheran High School
  6:30pm
  (Rescheduled)
  @Valley Lutheran High School
  7:45pm
  (Rescheduled)
  @Valley Lutheran High School
  VLS GYM

 • 5
  2:00pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  4:30pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  5:00pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  5:45pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
 • 6
 • 7
 • 8
  4:00pm
  @Meskwaki High School
  Meskwaki High School
  5:00pm
  @Meskwaki High School
  Meskwaki High School
  6:30pm
  @Meskwaki High School
  Meskwaki High School
  7:45pm
  @Meskwaki High School
  High School Gym
 • 9
 • 10
 • 11
  4:00pm
  @Collins-Maxwell High School
  5:00pm
  @Collins-Maxwell High School
  6:30pm
  @Collins-Maxwell High School
  https://www.youtube.com/channel/UC-Xb-WnDEgzdbjuv7YhkDAw
  7:45pm
  @Collins-Maxwell High School
 • 12
  3:00pm
  (Rescheduled)
  @Valley Lutheran High School
  5:00pm
  (Rescheduled)
  @Valley Lutheran High School
  VLS GYM

 • 13
 • 14
  4:00pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  5:00pm
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  6:30pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki Settlement School
  7:45pm
  (Rescheduled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
 • 15
  4:00pm
  @Meskwaki High School
  Meskwaki High School
  4:15pm
  (Cancelled)
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  4:30pm
  (Cancelled)
  @B-G-M
  5:00pm
  @Meskwaki High School
  Meskwaki High School
  6:30pm
  @Meskwaki High School
  Meskwaki High School
  7:45pm
  @Meskwaki High School
 • 16
 • 17
 • 18
  4:00pm
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  5:00pm
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  6:30pm
  @Meskwaki High School
  High School Gym
  7:45pm
  @Meskwaki High School
  High School Gym
 • 19
  3:45pm
  @Springville High School
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2